Knjiga Geodetski inštrumenti in oprema na Slovenskem »

Vse člane, ki bi želeli imeti knjigo Geodetski inštrumenti in oprema na Slovenskem, sporočamo da jo z donacijo Dolenjskemu društvu (člani geodetskega društva 20€, nečlani 25€) lahko prevzamete na Slavnostni akademiji (znesek lahko poravnate na akademiji) ali jo naročite pri nas in jo boste lahko prevzeli preko CGD in tudi znesek poravnali pri nas. Za način prevzema se bomo dogovorili z vsakim posameznikom posebej. Naročila sprejemamo na društven email: posta.cgd@gmail.com


« CGD obvestila