AVTOBUSNI PREVOZ »

Vabimo vse člane, da se v čimvečjem številu udeležimo Slavnostne akademije, ki bo zaradi slavja ob 200. letnici katastra na Slovenskem organizirana temu primerno. Zaznamovana bo s koncertom Orkestra slovenske vojske, in seveda s čim večjim številom povabljenih gostov tako iz Slovenije, kot iz tujine. CGD in DGSVS smo se tako odločili, da v kolikor bo dovolj interesa organiziramo atobusni prevoz na Slavnostno akademijo. Avtobus bi pobiral v torek 23.5.2017: 14:00 Maribor 14:15 Slovenska Bistrica 14:45 dvorana Zlatorog - Celje 15:00 Arja vas - parkirišče Prosimo vse zainteresirane za avtobusni prevoz, da nam to čimprej sporočite na posta.cgd@gmail.com, da vidimo kakšen bo interes. Vsem prijavljenim bomo potrdili avtobusni prevoz ali se bomo drugače dogovorili glede prevoza.


« CGD obvestila